سناریوها و نقشه‌های بزرگ روسیه و ناتو در جنگ اوکراین

تحلیل تی وی؛ تحلیل دکتر جعفر قنادباشی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا درمورد سناریوها و نقشه‌های بزرگ روسیه و ناتو در جنگ اوکراین:

 


۰۹ اسفند ۰۰ ، ۲۲:۱۳
  
کلیه حقوق محفوظ است. تحلیل تی وی 2020 ©