برخی اشکالات و ایرادات در تحلیل رویدادهای اوکراین

تحلیل تی وی؛ دیدگاه دکتر جعفر قنادباشی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا در مورد برخی اشکالات و ایرادات در تحلیل رویدادهای اوکراین:

 


۰۹ اسفند ۰۰ ، ۱۸:۴۱
  
کلیه حقوق محفوظ است. تحلیل تی وی 2020 ©