اهمیت جنگ مأرب در یمن

تحلیل تی وی؛ تحلیل دکتر سیدهادی سیدافقهی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا درمورد اهمیت جنگ مأرب در یمن:


  
کلیه حقوق محفوظ است. تحلیل تی وی 2020 ©