شخصیت شهید ایرلو و نقش عربستان در شهادت ایشان

تحلیل تی‌وی؛ تحلیل استاد محسن پاک‌آیین، کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل از شخصیت شهید ایرلو و نقش عربستان در شهادت ایشان:

 


  
کلیه حقوق محفوظ است. تحلیل تی وی 2020 ©