ضرورت و آثار مقابله نرم با رژیم صهیونیستی

تحلیل تی‌وی؛ دیدگاه استاد احمد دستمالچیان، سفیر سابق ایران در اردن و لبنان درمورد ضرورت و آثار مقابله نرم با رژیم‌صهیونیستی:

 


  
کلیه حقوق محفوظ است. تحلیل تی وی 2020 ©