حل اساسی و ریشه‌ای مشکلات آبی کشور

تحلیل تی‌وی؛ راهکار دکتر حسین هانی‌زاده، کارشناس امور بین‌الملل برای حل اساسی و ریشه‌ای مشکلات آبی کشور:


  
کلیه حقوق محفوظ است. تحلیل تی وی 2020 ©