رویارویی نیروی دریایی سپاه با ناو آمریکایی

تحلیل تی‌وی؛ تحلیل دکتر مجید صفاتاج، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا و فلسطین از رویارویی نیروی دریایی سپاه با ناو آمریکایی:

 


  
کلیه حقوق محفوظ است. تحلیل تی وی 2020 ©