ادعاهای مطرح شده توسط تحریم کنندگان واکسن کرونا

تحلیل تی‌وی؛ پاسخ استاد مهدی طائب، استاد درس خارج حوزه علمیه قم به ادعاهای مطرح شده توسط تحریم کنندگان واکسن کرونا:


  
کلیه حقوق محفوظ است. تحلیل تی وی 2020 ©