دزدیدن کشتی ایرانی توسط نیروهای ارتش تروریست آمریکا

تحلیل تی‌وی؛ تحلیل استاد محسن پاک‌آئین، کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل از دزدیدن کشتی ایرانی توسط نیروهای ارتش تروریست آمریکا:

 


  
کلیه حقوق محفوظ است. تحلیل تی وی 2020 ©