پشت پرده تهدیدات و توطئه‌های اسرائیل علیه ایران

تحلیل تی‌وی؛ تحلیل جعفر قنادباشی، کارشناس ارشد مسائل آفریقا و غرب آسیا از پشت پرده تهدیدات و توطئه‌های اسرائیل علیه ایران:

 


  
کلیه حقوق محفوظ است. تحلیل تی وی 2020 ©