شیوه رفتاری علامه حسن‌زاده آملی با مردم

تحلیل تی‌وی؛ دیدگاه استاد محمدعلی لیالی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی درباره شیوه رفتاری علامه حسن‌زاده آملی با مردم:

 


  
کلیه حقوق محفوظ است. تحلیل تی وی 2020 ©