دلایل مخالفت برخی از فقها با روش‌های برهانی و عرفانی

تحلیل تی‌وی؛ روشنگری استاد محمدعلی لیالی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی درباره دلایل مخالفت برخی از فقها با روش‌های برهانی و عرفانی:

 


  
کلیه حقوق محفوظ است. تحلیل تی وی 2020 ©