پیام رزمایش بزرگ فاتحان خیبر برای دوستان و دشمنان ایران

تحلیل تی‌وی؛ تحلیل استاد محسن پاک‌آیین، کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل از پیام رزمایش بزرگ فاتحان خیبر برای دوستان و دشمنان ایران:


  
کلیه حقوق محفوظ است. تحلیل تی وی 2020 ©