«مبانی نظری و فکری» و «جریان‌ها و جناح‌های» طالبان

تحلیل تی‌وی؛ تحلیل استاد محمدعلی لیالی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی از «مبانی نظری و فکری» و «جریان‌ها و جناح‌های» طالبان:

 


  
کلیه حقوق محفوظ است. تحلیل تی وی 2020 ©