ظلم دولت‌های افغانستان در حق شیعیان این کشور

تحلیل تی‌وی؛ روشنگری استاد محمدعلی لیالی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی درباره ظلم دولت‌های افغانستان در حق شیعیان این کشور:


  
کلیه حقوق محفوظ است. تحلیل تی وی 2020 ©