شکست پروژه قرن نوین آمریکایی

تحلیل تی‌وی؛ بخش پنجم سخنان دکتر مجید صفاتاج، پژوهشگر و نویسنده حوزه انقلابی و مقاومت درباره شکست پروژه قرن نوین آمریکایی:


  
کلیه حقوق محفوظ است. تحلیل تی وی 2020 ©