آینده سیاسی افغانستان و جایگاه طالبان در آن

تحلیل تی‌وی؛ دیدگاه استاد محسن‌ پاک‌آئین، کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل درباره آینده سیاسی افغانستان و جایگاه طالبان در آن:


  
کلیه حقوق محفوظ است. تحلیل تی وی 2020 ©