شگردهای صهیونیسم برای نفوذ در سیستم مالی جمهوری اسلامی ایران

تحلیل تی‌وی؛ روشنگری دکتر مجتبی رحماندوست، رئیس اتحادیه جهانی تقریب نهاد ایثارگران درباره شگردهای صهیونیسم برای نفوذ در سیستم مالی جمهوری اسلامی ایران:

 


  
کلیه حقوق محفوظ است. تحلیل تی وی 2020 ©