قدرت گرفتن طالبان در افغانستان و تأثیر آن بر ایران

تحلیل تی‌وی؛ تحلیل دکتر محمدصادق کوشکی، استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه از قدرت گرفتن طالبان در افغانستان و تأثیر آن بر ایران:


  
کلیه حقوق محفوظ است. تحلیل تی وی 2020 ©