آخرین تحولات افغانستان و تأثیر آن بر همسایگان

تحلیل تی‌وی؛ تحلیل دکتر محمدحسن خانی، عضو هیأت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع) از آخرین تحولات افغانستان و تأثیر آن بر همسایگان:


  
کلیه حقوق محفوظ است. تحلیل تی وی 2020 ©