آخرین تحولات افغانستان و تلاش آمریکا برای احیای طالبان

تحلیل تی‌وی؛ تحلیل دکتر محمدصادق کوشکی، استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه از آخرین تحولات افغانستان و تلاش آمریکا برای احیای طالبان:


  
کلیه حقوق محفوظ است. تحلیل تی وی 2020 ©