دام غرب در مذاکرات وین برای دولت جدید ایران

تحلیل تی‌وی؛ روشنگری دکتر محمدصادق کوشکی، استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه درباره دام غرب در مذاکرات وین برای دولت جدید ایران:


  
کلیه حقوق محفوظ است. تحلیل تی وی 2020 ©