ملاک‌های انتخاب رئیس جمهور اصلح از منظر قرآن کریم

تحلیل تی‌وی؛ دیدگاه دکتر محمودرضا قاسمی، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران درباره ملاک‌های انتخاب رئیس جمهور اصلح از منظر قرآن کریم:


  
کلیه حقوق محفوظ است. تحلیل تی وی 2020 ©