علل افول همراهی مردم با حکومت امیرالمؤمنین(ع)

تحلیل تی‌وی؛ دیدگاه استاد ناصر یوسفی، نویسنده و پژوهشگر درباره علل افول همراهی مردم با حکومت امیرالمؤمنین(ع):

 


  
کلیه حقوق محفوظ است. تحلیل تی وی 2020 ©