آخرین دستاوردهای یمن در جنگ با عربستان سعودی

تحلیل تی وی؛ تحلیل دکتر سید هادی سیدافقهی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا از آخرین دستاوردهای یمن در جنگ با عربستان سعودی:

 


  
کلیه حقوق محفوظ است. تحلیل تی وی 2020 ©