اهمیت فلسطین و قدس برای جهان اسلام

تحلیل تی‌وی؛ دیدگاه دکتر علیرضا سلطانشاهی، کارشناس مسائل فلسطین درباره اهمیت قدس برای جهان اسلام:


  
کلیه حقوق محفوظ است. تحلیل تی وی 2020 ©