تأثیر دانش سایبرنتیک بر آینده جهان

تحلیل تی‌وی؛ دیدگاه مهندس محمدعلی شکوهیان‌راد، پژوهشگر آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر درباره تأثیر دانش سایبرنتیک بر آینده جهان:


  
کلیه حقوق محفوظ است. تحلیل تی وی 2020 ©