تأثیر آرمان فلسطین بر اهداف انقلاب اسلامی ایران

تحلیل تی‌وی؛ دیدگاه استاد محسن پاک‌آیین، کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل درباره رابطه میان انقلاب اسلامی و آرمان فلسطین:


  
کلیه حقوق محفوظ است. تحلیل تی وی 2020 ©