خیانت غرب و کشورهای مرتجع منطقه در حق مردم مظلوم فلسطین

تحلیل تی‌وی؛ روشنگری استاد محسن پاک‌آیین، کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل از خیانت غرب و کشورهای مرتجع منطقه در حق مردم مظلوم فلسطین:

 


  
کلیه حقوق محفوظ است. تحلیل تی وی 2020 ©