ابعاد گوناگون اهمیت دفاع از فلسطین برای ایران اسلامی

تحلیل تی‌وی؛ تحلیل دکتر علیرضا سلطانشاهی، کارشناس مسائل فلسطین از ابعاد گوناگون اهمیت دفاع از فلسطین برای جمهوری اسلامی ایران:

 


  
کلیه حقوق محفوظ است. تحلیل تی وی 2020 ©