حوادث و تحولات اخیر در قدس اشغالی

تحلیل تی‌وی؛ تحلیل دکتر خالد قدومی، مسئول دفتر جنبش حماس در تهران از حوادث و تحولات اخیر در قدس اشغالی: