پرسش‌هایی که تحلیل‌گر سیاسی باید به آن‌ها پاسخ دهد

تحلیل تی‌وی؛ دیدگاه استاد جعفر قنادباشی، کارشناس ارشد مسائل آفریقا و غرب آسیا درباره پرسش‌هایی که تحلیل‌گر سیاسی باید به آن‌ها پاسخ دهد:


  
کلیه حقوق محفوظ است. تحلیل تی وی 2020 ©