مقایسه شرایط فعلی انقلاب با دوران امام مجتبی(ع)

تحلیل تی‌وی؛ تحلیل دکتر جواد سلیمانی، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) از مقایسه شرایط فعلی انقلاب اسلامی با دوران امام حسن مجتبی(ع):