ویژگی‌های مؤمنان در میدان مبارزه با دشمنان

تحلیل تی‌وی؛ استاد محمود مهتدی، پژوهشگر ارشد مطالعات استراتژیک منطقه از ویژگی‌های مؤمن در میدان مبارزه با دشمن:

 


  
کلیه حقوق محفوظ است. تحلیل تی وی 2020 ©