جنایات ضد حقوق بشری آمریکا علیه فرقه داوودیه

تحلیل تی‌وی؛ تحلیل استاد محسن پاک‌آیین، سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان از جنایات ضد حقوق بشری آمریکا علیه فرقه داوودیه:

 


  
کلیه حقوق محفوظ است. تحلیل تی وی 2020 ©