جنایات ضد حقوق بشری آمریکا در زندان بگرام افغانستان

تحلیل تی‌وی؛ تحلیل استاد محسن پاک‌آیین، سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان از جنایات ضد حقوق بشری آمریکا در زندان بگرام افغانستان:


  
کلیه حقوق محفوظ است. تحلیل تی وی 2020 ©