هویت واقعی احزاب آمریکا در دشمنی با ایران

تحلیل تی‌وی؛ تحلیل دکتر مجید صفاتاج، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا و فلسطین از هویت واقعی احزاب آمریکا در دشمنی با ایران:


  
کلیه حقوق محفوظ است. تحلیل تی وی 2020 ©