پشت‌پرده انفجارهای بغداد و پیام آن به بایدن

تحلیل تی‌وی؛ تحلیل جعفر قنادباشی، کارشناس ارشد مسائل آفریقا و غرب آسیا از پشت‌پرده انفجارهای بغداد و پیام آن به بایدن:


  
کلیه حقوق محفوظ است. تحلیل تی وی 2020 ©