اغتشاشات اخیر آمریکا و نقش آن در نابودی این کشور

تحلیل تی‌وی؛ تحلیل «استاد داوود خدنگ»، کارشناس امور سیاسی از اغتشاشات اخیر آمریکا و نقش آن در نابودی این کشور:


  
کلیه حقوق محفوظ است. تحلیل تی وی 2020 ©