اسرائیل در نگاه حکام مرتجع منطقه

تحلیل تی‌وی؛ تحلیل «استاد محمود مهتدی»، پژوهشگر ارشد مطالعات استراتژیک منطقه از نوع نگاه حکام مرتجع منطقه به اسرائیل:


  
کلیه حقوق محفوظ است. تحلیل تی وی 2020 ©