رفتارهای دوگانه غرب در مواجهه با ترور دانشمندان ایرانی

تحلیل تی‌وی؛ تحلیل «دکتر موسی حقانی»، رئیس موسسه مطالعات تاریخ معاصر از رفتارهای دوگانه غرب در مواجهه با ترور دانشمندان ایرانی:

 


  
کلیه حقوق محفوظ است. تحلیل تی وی 2020 ©