طراحی پیچیده دشمن علیه ایران در پی ترور دانشمند هسته‌ای کشورمان

تحلیل تی‌وی؛ تحلیل «دکتر مجید صفاتاج»، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا و فلسطین از طراحی پیچیده دشمن علیه ایران در پی ترور دکتر فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای کشورمان:

 


  
کلیه حقوق محفوظ است. تحلیل تی وی 2020 ©