تاریخچه و عقاید حزب دموکرات آمریکا

تحلیل تی‌وی، تحلیل «استاد خدنگ»، کارشناس امور سیاسی از تاریخچه و عقاید حزب دموکرات آمریکا:

 


  
کلیه حقوق محفوظ است. تحلیل تی وی 2020 ©