تحلیل دکتر افقهی از بازگشت سعدحریری به قدرت

تحلیل تی‌وی، تحلیل «دکتر سیدهادی سید افقهی»، کارشناس مسائل غرب آسیا از بازگشت سعدحریری به عرصه قدرت:

 


  
کلیه حقوق محفوظ است. تحلیل تی وی 2020 ©