عملیات روانی معاویه علیه امام حسن

تحلیل تی‌وی، تحلیل «استاد محمدعلی لیالی»، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی از عملیات روانی معاویه علیه امام حسن(ع):

 


  
کلیه حقوق محفوظ است. تحلیل تی وی 2020 ©