تقدس مذهبی اسرائیل در آمریکا

تحلیل تی‌وی، تحلیل «استاد خدنگ»، کارشناس امور سیاسی از تقدسِ مذهبی اسرائیل در آمریکا:

 


  
کلیه حقوق محفوظ است. تحلیل تی وی 2020 ©