انفجار بندر بیروت از زاویه‌ای دیگر

تحلیل تی‌وی، تحلیل «استاد خدنگ»، کارشناس امور سیاسی از ثمرات انفجار بندر بیروت برای اسرائیل:

 


  
کلیه حقوق محفوظ است. تحلیل تی وی 2020 ©