تحلیل دکتر مجید صفاتاج از طرح پیشنهادی رهبر انقلاب برای حل مساله فلسطین

تحلیل تی‌وی، تحلیل «دکتر مجید صفاتاج»، کارشناس مسائل صهیونیسم از طرح پیشنهادی رهبر معظم انقلاب برای حل مسئله فلسطین:

 


۰۷ مهر ۹۹ ، ۱۱:۱۳