تحلیل دکتر سعدالله زارعی از طرح پیشنهادی رهبرانقلاب برای حل مساله فلسطین

تحلیل تی‌وی، تحلیل «دکتر سعدالله زارعی»، کارشناس ارشد مسائل بین‌المللی از طرح پیشنهادی رهبر معظم انقلاب برای حل مسئله فلسطین:

 


  
کلیه حقوق محفوظ است. تحلیل تی وی 2020 ©