معنای دیپلماسی انقلابی

تحلیل تی‌وی، تحلیل «دکتر حسین کنعانی‌مقدم»، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا پیرامون مفهوم دیپلماسی انقلابی:

 


  
کلیه حقوق محفوظ است. تحلیل تی وی 2020 ©